LJN: BU9751 Rechtbank Rotterdam, sector Kanton, locatie Rotterdam, 26 augustus 2011

Verzoek vernieting besluit Verening van eigenaren. Verzoeker heeft een zonnescherm geplaatst dat niet voldoet aan de regels van het architectenbureau van de betreffende wooneenheid. De vereniging van eigenaren had in een vergadering besloten dat het type zonnescherm dat verzoeker heeft geplaatst, niet is toegestaan. Eveneens tegen de regels van het architechtenbureau is echter wel (stilzwijgende) toestemming verleend door de VVE om het balkon “dicht te zetten”, wat inhoud dat het balkon bij het woongedeelte getrokken is. De kantonrechter vernietigt het besluit van de VVE zoals door verzoeker verzocht.

In deze uitspraak van de Kantonrechter te Rotterdam gaat het om de vraag of de VVE consistent is in haar besluitvorming. Als dichtgezette balkons wel mogen, in strijd met de voorschriften van de architect, waarom niet een zonnescherm? De Kantonrechter meent dat deze wijze van besluitvorming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en vernietigt het besluit op grond van artikel 5:130 BW.

Comments are closed.