LJN: BV0871, Gerechtshof Leeuwarden, 10 januari 2012

Verkrijgende verjaring van privé parkeerplaatsen door appartementseigenaren jegens de VvE?

Een aantal appartementseigenaren, kennelijk ontevreden met plannen van het bestuur over de herindeling van de parkeergarage, stelt zich op het standpunt dat zij gezien hun langdurige en exclusieve gebruik van de parkeerplaatsen door verkrijgende verjaring eigenaar zijn geworden van de parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen zijn volgens de akte van splitsing gemeenschappelijk.

Voor verkrijging door verjaring zou nodig zijn dat de betreffende eigenaren minimaal twintig jaar het bezit van de parkeerplaats hebben ingenomen. Het Gerechtshof overweegt dat de situatie binnen een VVE, waarbij eigenaren gebruik maken van de gemeenschappelijke gedeelten, niet te vergelijken is met bezit maar met ‘houderschap’. Houderschap wil zeggen dat men de zaak van een ander krachtens afspraak gebruikt – en als houder van een zaak wordt men nooit door verjaring eigenaar.  Ook het verven van parkeerplaatsen in een afwijkende kleur en het plaatsen van bordjes bij de parkeerplaatsen maken dat niet anders.

De vordering wordt daarom afgewezen.

Een andere uitkomst was ook niet goed denkbaar geweest: de akte van splitsing is leidend in de uitleg van de rechtsverhouding tussen partijen, en de VVE behoeft uiteraard niet elke twintig jaar de rechten op de gemeenschappelijke zaken veilig te stellen om te voorkomen dat eigenaren door verjaring eigenaar worden. Dit zou bij veel VVE’s ondoenlijk zijn en leiden tot rechtsonzekerheid.

Een langdurig exclusief gebruik van gemeenschappelijke zaken kan dus niet leiden tot verkrijging door verjaring door de betreffende appartementseigenaar.

 

Tagged with:
 

One Response to Geen verkrijgende verjaring van gemeenschappelijk gedeelte door appartementseigenaar

  1. Boone schreef:

    LJN: BV0871: Mooie uitspraak.

    Ik ben lid van een recreatiebungalow in VvE verband aan de Wielseweg 5 postcode 3896MB te Zeewolde. Het terrein bestaat uit 70 recreatie bungalows. Jammer genoeg woont er op dit terrein woont een grote gemeenschap gedoogde- en illegale permanente bewoners. De goede daargelaten, deze groep heeft de ‘greep op’ en ‘domineert’ de algemene ledenvergadering.
    De gemeente onderneemt niets tegen de illegale permanente bewoning op het terrein. Deze twee fenomenen resulteren al jaren in nietige en vernietigbare besluiten genomen in de vergadering (de algemene leden vergaderingen. Gevolg is onder andere dat verjaring stuiten van de naastgelegen camping (een sluipende erfdienstbaarheid) hierdoor wordt verzuimd maar het VvE bestuur stuurt haar eigen VvE leden, in opdracht van een oudere permanente bewoner wél een stuitingsbrief. Toen ik als VvE lid deze niet ondertekende volgde er een tal van bedreigingen. De beloofde (verplichte) rechtszaak na 6 maanden bleef uit. Het bestuur vond dat het toen plots ‘ter kwade trouw’ was, waardoor het verjaringstermijn 10 jaar kon worden verschoven. Zulke mistoestanden kunnen er dus binnen een VvE ontstaan als permanente bewoners, die juridisch ‘leek’ zijn, op een verkeerde manier de rechtsgang naar hun hand kunnen zetten.